Věk vodnáře

03.10.2021

Věk vodnáře - co přesně to je? A proč se tím zabývat? Mne zajímají dějiny a i různé vlivy, které mohou "běh věcí" v té které době ovlivňovat. Může to být klima, ale mohou to být i astrologické vlivy. Věk vodnáře začal nastupovat v listopadu 1991 a oproti předchozímu období ryb je o vědomí, informacích a energii. I proto se stává jóga něčím tak populárním a běžným, jak bychom si to dříve nemohli představit.

Ve věku ryb (který trval asi 2000 let), bylo ústředním úkolem člověka nalezení přístupu k těm správným informacím, které se potom studovaly na odlhelých a skrytých místech. Smyslem bylo učit se, růst a stát se "někým". Vědomosti o lidském potenciálu byly drženy v tajnosti a byly přístupny jen úzké skupině adeptů. Ve věku vodnáře neexistují tajemství. Informace o všem a o každém jsou stejně tak všem přístupné. 


Moto tohoto věku je "buď, abys byl" (sám sebou). Už jsi teď celý, dokonalý, cílem je naučit se to vyjadřovat, naučit se to žít. Tvoje slova mají teď obrovskou sílu a mají být vědomá a odrážet tvůj nejvyšší potenciál (který máme všichni). Stejně tak tvoje činy mají odrážet moudrost. Pouhé studium a znalost pravdy už nejsou důležité, hodnotu mají praktické činy založené na moudrosti a vnitřní kvalitě tvé mysli a tvého srdce. Pro mě to souvisí například s vědomostmi o tom, v jakém stavu je životní prostředí v důsledku lidské činnosti. Ve velmi špatném. Vím to, vím to už patnáct let, ale nemám potřebu o tom nikoho poučovat - ale na základě toho žiju a vybírám si šetrné způsoby ve všech oblastech života - ať už se to týká jídla, dopravy, trávení volného času, výběru spotřebních produktů. To je třeba pro mě praktické vyústění Věku vodnáře.

Ve věku ryb bylo možné vytvořit si "osobnost" a za ni se jako za masku schovávat a prezentovat světu. Dnes, kdy je možné díky moderním technologiím vystopovat každý čin každého člověka, už tohle nejde. Netýká se to jen politků či veřejně fungujících osob, na které se "provalují" věci, týká se to nás všech. I běžný člověk pod tlakem okolností či ze zvyku někdy udělá něco, s čím vnitřně nesouhlasí. Kundaliní jóga může pomoc vytvořit kapacitu (prostor, energii), abychom byli schopni zhodnotit dopad našich činů před tím, než je uskutečníme a podle toho jednat, přemýšlet, mluvit.

Změna, která přichází s Věkem vodnáře, je ohromná a zasahuje každou část života a našeho vztahu ke světu a přírodě. Cituji Yogi Bhajana "Každý musí přijmout odpovědnost za povznesení a vedení svého stavu vědomí, za schopnost vypořádávat se s všudypřítomným a neustálým stresem, konat činy a dělat rozhodnutí v nesmírné a široké škále problémů."

Seznam změn věku vodnáře

Každý vnímá změny trochu jinak, ale jsou zde témata, která se týkají nás všech:

  • Celoživotní učení. Nutnost být mentálně, emocionálně a fyzicky flexibilní.
  • Intelekt jako takový už nestačí. Potřebujeme si vybudovat nový vzaht k intuici, emocím a instinktu.
  • Informace už nestačí. Ani znalosti. Potřebujeme moudrost.
  • Nestačí už učení samotné, musíme se naučit, jak se učit.
  • Zvyšuje se složitost, a stejně tak naše potřeba umět s ní zacházet.
  • Smysl naší osobní identity a jejích základů se proměňuje.
  • Je to věk paradoxů - více globální, ale zároveň více individuální. Je méně hranic, ale jsou zde tendence k politické separaci. Všechno je rychlejší, ale máme méně času. Potřebujeme více lásky a sjednocení, protože máme více strachu a ohromné nejistoty.
  • Výdrž a neustálý vysoký výkon jsou běžná měřítka pro hodnocení všech lidí a jejich práce, proto vzniká potřeba jít dovnitř a regenerovat se.
  • Potřebujeme smířit a integroat spirituální stránku života s technologií a materiálnem - mít jakousi spirituální kondičku, abychom dokázali pocítit hodnotu a význam jevů, se kterými se setkáváme.
  • Neexistuje izolace. Každý čin, který uděláme, musíme zvážit ekologicky a globálně, protože každý ovlivňuje, přímo či nepřímo, obrovské skupiny lidí, jiné živočichy a jiná místa na planetě.

Co je potřeba udělat?

Musíme se naučit používat naši mysl jinak. Mysl člověka vodnářského věku se změní jak ve své citlivosti, tak ve svých vlastnostech. Za pár generací nám naše momentální mentální problémy budou připadat naprosto vzdálené, jako nám dnes připadají vzdálené problémy a myšlenky některých prehistorických říší.

Vnější výuka musí být doprovázena "vnitřním" učením  o moudrosti, sebekontrole, používání neutrální mysli. Potřebujeme výdrž ve stresu, jasnost v hodnotách pro naše rozhodnutí a novou základnu pro naší identitu. Potřebujeme se naučit, jak řídit náš mozek, naši mysl a naše stavy vědomí vědomě přes filtr intuice, moudrosti a pozitivní, negativní a netutrální mysli.

Věk vodnáře přináší specifické výzvy

Každá doba má své specifické choroby a problémy zobrazující se v těle, mysli a na duši. Neštovice či malárie byly nemocemi předchozího věku. Teď nás budou trápit virové epidemie (tohle Yogi Bhajan řekl v devadesátých letech!) a psychologické či spirituální problémy. Deprese a únava jsou na vzestupu. Symptomy mohou být nespavost, neschopnost soustředit se nebo činit rozhodnutí, ztráta pocitu kontroly a odcizení ze sociálních či parterských vztahů. Dokonce ti nejschopnější, inteligentní a pracovití lidé ztrácejí v souvislosti s informačním přetlakem, nedostatkem času a zvýšeným nárokům společnosti na sebe sama pocit vyrovnanosti.

Místo pro kundaliní jógu

Lidé mohou na situaci reagovat různě, často budou hledat pomoc zase právě v technologiích, které jim poskytnou ještě více informací, ještě více možností a ještě více kontaktů. Naše prastaré obranné nerovové systémy budou pracovat naplno. Lidé budou bojovat, stahovat se a utápět se ve fantaziích. Někteří zkusí uniknout pomocí škodlivých strategií jako je alkohol nebo násilí. Přijde krize identity, protože to staré, na čem jsme si ji budovali, bude převálcováno novými informacemi.

Potřebujeme technologii, která dá vzniknout vnitřní energii, abychom mohli přežít a být výteční pod tímhle tlakem. Musíme umět vědomě vést vědomí mysli. Potřebujeme technologii, pomocí které se zdokonalíme a zharmonizujeme, díky změně frekvence mysli a stavu mozku.

Nepotřebujeme další možnosti na výběr. Těmi jsme zavaleni. Potřebujeme víc kapacity dělat správná rozhodnutí. Nepotřebujeme více informací. Potřebujeme moudrost, abychom všechny informace použili. Nepotřebujeme další náboženství. Potřebujeme zážitek dharmy, která vytváří spirituální kondičku k věrohodnému jednání na základě našich přesvědčení.

Pět súter pro věk vodnáře

1. POZNEJ, ŽE TEN DRUHÝ ČLOVĚK JSI TY SÁM

2. EXISTUJE ZPŮSOB, JAK PROJÍT KAŽDOU PŘEKÁŽKOU

3. KDYŽ TĚ TLAČÍ ČAS, ZAČNI, A TLAK ZMIZÍ

4. ROZUMĚJ SOUCITEM, JINAK BUDEŠ MIMO DOBU

5. PROŽÍVEJ V SOBĚ VIBRACE KOSMU, KOSMOS TI ZAMETE CESTU

© 2021 Linda Blättler. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!